Regulamin

Regulamin Sesji Zdjęciowych

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie dotychczasowego doświadczenia, a także Waszych najczęściej zadawanych pytań. Nazywam się w tutaj „FOTOGRAFEM,”

a każdego, kto korzysta z moich usług „KLIENTEM”.

 

1. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.

 

2.Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem lub poprzez platformę Zalamo. Po ustaleniu szczegółów należy wpłacić zadatek w wysokości 50% pakietu. Bardzo proszę o dokonanie wpłaty na konto:

Nest Bank: 11 1870 1045 2078 1040 9181 0001

MG ART FOTO Mariola Gawron

Ul. Elektryków 7/5

05-270 Marki

Tytułem: Zadatek Sesja fotograficzna, data, Imię i nazwisko uczestnika

 

3.Czas na dokonanie wpłaty to trzy dni robocze. Umówiony pierwszy termin: 50% zadatku za sesję na dany termin. Pierwsze przesunięcie terminu jest bezpłatne. Drugie przesunięcie terminu jest również bezpłatne. Z kolei PRÓBA TRZECIEGO PRZESUNIĘCIA TERMINU lub REZYGNACJA Z SESJI powoduje przepadnięcie całości wpłaty.

 

4. Chętni na sesje muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących jego usług. tj. np. stworzenie galerii online, kontaktu mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu. Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie przez Fotografa danych w celu umożliwienia jego usług.

 

5. Fotograf zastrzega sobie prawo do przesunięcia sesji bez konsekwencji w wyjątkowych sytuacjach. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku, jaki na Kliencie spoczywa, by zorganizować urlop, czy kosmetyczkę zatem praktycznie nie przesuwa sesji.

 

6. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia należy uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji przynajmniej 30 minut przed umówioną godziną sesji.

 

7. Na sesjach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (w tym telefonem komórkowym) przez każdego poza Fotografem.

 

8. Klient decydując się na sesję w plenerze musi być świadom, że plener to owady, zwierzęta, rośliny, to woda, błotko, piach i cała cudowna przyroda. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami czy żmijami 🙂 leżą po stronie Klienta. Nie może on mieć pretensji do Fotografa z powodu ugryzienia przez mrówkę czerwoną czy zadrapania na nodze. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu obie strony zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.


9. Klient decydujący się na sesję w studio musi zachować pewną umiarkowaną ostrożność. To miejsce, gdzie znajduje się wiele przedmiotów: tła, lampy, garderoba, meble, kosmetyki. Rzeczy cenne dla Fotografa i Klient powinien do wszystkiego podchodzić z szacunkiem. Klient jest odpowiedzialny za swoje dziecko w tym wyrządzone przez niego krzywdy na własnym ciele.

 

10. Klient dokonując wyboru sesji otrzymuje dokładnie to czego sesja dotyczy. Nie można wybrać np. sesji rodzinnej i „przy okazji” zrobić kilka fotografii kobiecych, kilka biznesowych na stronę czy romantyczne przytulańce tylko we dwoje. Oczywiście, nie ma problemu przedyskutować taką możliwość wcześniej, jednak należy pamiętać, że SESJA RODZINNA to nie SESJA BIZNESOWA/REKLAMOWA, to nie sesja PARY SENSUALNIE, to również nie SESJA KOBIECA. Jeśli klient chciałby wykonać takie fotografie podczas jednej wizyty jest zobowiązany do dopłaty do wybranej sesji.

 

11. Po sesji fotograficznej z reguły do 5 dniu (chyba że akurat jest okres wzmożonej pracy – komunie itp. wówczas umawiamy się indywidualnie), klient otrzymuje link do prywatnej galerii zdjęciowej, gdzie będą zamieszczone wszystkie zdjęcia z sesji bez obróbki oraz zabezpieczone znakami wodnymi.

 

12. Ujęcia do obróbki graficznej Klient wybiera sam spośród zdjęć nadesłanych w galerii, chyba, że ustalone jest inaczej z Fotografem.

 

13. Klient otrzymuje ilość zdjęć wykupioną w pakiecie plus ewentualnie dokupione ujęcia. Zdjęcia są oddawane w formie tylko cyfrowej (w zależności od pakietu) lub papierowej w formacie 15 cm x 21 cm + cyfrowa. Wersja cyfrowa przekazywana jest poprzez link z hasłem dostępu, pendrive lub na płycie . Fotograf NIE ODDAJE WSZYSTKICH ZDJĘĆ Z SESJI :)

 

14. Po każdej sesji istnieje możliwość dodatkowego dokupienia zdjęć do obróbki w dogodnym czasie. Fotograf zdjęcia przechowuje minimum rok od dnia wykonania.

 

15. Istnieje również możliwość dokupienia z wybranych fotografii fotoobrazu, fotokalendarza lub fotoksiążki.


16. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić do trzech dni roboczych po wyborze zdjęć z galerii- przelewem na w/w konto (11 1870 1045 2078 1040 9181 0001) lub poprzez platformę Zalamo (Dotpay).

 

17. Usługa EKSPRESS, gdy klient otrzymuje fotografie obrobione do 3-7 dni wiąże się z dopłatą 200zł

 

19. Fotograf ma 30 dni roboczych na oddanie gotowych fotografii.

 

20. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii, jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć, czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo.

 

21. Fotograf nie daje możliwości zakupu nieobrobionych fotografii w formacie JPG, czy RAW.

 

22. Przygotowania do sesji są niezwykle ważne to od nich zależy jakość zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta.

 

23. Zgoda na publikację. Każdy Klient może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na:

– facebook : @mgartfoto

– instagramie: mg_art_foto

– podczas wystaw, wernisaży

– publikacji w prasie czy materiałach reklamowych

 

24. Zgoda dla Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga, by móc promować swoją pracę. Klient w każdej chwili ma możliwość ze zgody wycofać się. Klient udziela zgód poprzez podpisanie formularza przed lub po sesji zdjęciowej.

 

25. Klient może odebrać końcowy produkt osobiście lub skorzystać z opcji wysyłki. Opcja wysyłki to koszt 20 zł – kurier, paczkomat – 14 zł.

 

26. Prawa autorskie do zdjęcia należą do Fotografa – o tym stanowią przepisy prawne. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu Prawa Autorskiego, więc nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody fotografa.

 

27. Klient nie może także ingerować w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów). Klient nie może ingerować, nakazywać i wymagać od Fotografa innego systemu pracy.

 

28. Wszelkie graficzne zapytania np.: proszę przedłużyć mi włosy czy usunąć 30 kilogramów itp. to usługa graficzna, a nie fotograficzna. Usługa graficzna wyceniana jest indywidualnie, jak i może zostać odrzucona przez Fotografa.

 

29. Praca Fotografa jest również jego pasją, więc Fotograf oddaje jej całe swoje serce oraz zaangażowanie, Stara się z całych sił, aby Klient wspólnie z Fotografem przeżyli cudownie czas sesji. Powyższe informacje powstały po to, by umożliwić organizację sesji bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Klient jest dla Fotografa ważny, to dzięki Klientowi Fotograf może się spełniać zawodowo, rozwijać skrzydła. Praca z klientem do dla Fotografa zaszczyt.

 

30. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres mg-art-foto@wp.pl.Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

    1. osoby składającej reklamację, jako Klienta;
    2. usługę, której reklamacja dotyczy;
    3. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
    4. okoliczności uzasadniające reklamację;
    5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.